Senin, Februari 11, 2013

KHI 2 sampai KHI.....

KHI 2 --> Prahara (n): angin ribut; angin topan; badai

KHI 3 --> Aristrikrat (n): 1. Penganut cita-cita kenegaraan yang berpendapatbahwa negara harus diperintah oleh bangsawan (orang kaya&tinggi martabatnya). 2. Orang dari golongan bangsawan; ningrat.


KHI 4 --> Pengap (a): 1. Serasa penuh sesak (seperti dalam kamar sempit yang tidak berjendela). 2. Kurang mendapat udaradari luar,

Memegapkan (v): 1. menyesakkan; melemaskan. 2. Membuat pengap

KHI 5 --> Sumbar, bersumbar (v): bercakap-cakap besar; menyombong; menantang

Menyumbar (v): bersumbar


Rona (n): 1. Warna; 2. Cahaya muka; air muka berona (v): mempunyai rona; berwarna; baik warnanya (rupanya)

Gelegak, bergelegak (v): berbual-bual&berbunyi (seperti air mendidih pada waktu direbus). 2. (ki) bergelora menggelakkan. (v): mendidih

Gempita (a): menggempita (a): riuh rendah; meriah sekali; gegap gempita

Pualam(n): marmer

Termaram(a): remang-remang

Necis (a): bersih&rapi; rapi (terutama untuk pakaian); apik

Buana (n): dunia; jagat; benua

Membuana (v): mendunia

Pendar(n): cahaya seperti yang  tampak pada lendir kelemayar/ pada permukaan laut pada malam hari

Berpendar-pendar (v): berkerlip-kerlip; berkunang-kunang (tentang mata)


    Choose :
  • OR
  • To comment
Tidak ada komentar:
Write Comment